Qui explica el nostre país? Sembla que hi ha un cert consens en el paper que juga el Guia de Turisme en la imatge, l’experiència i el record que s’emporten els nostres visitants, d’aquí la importància de la formació d’aquests professionals. Tradicionalment la formació s’ha basat més en el que (continguts) que en el com (la forma), qualsevol… Read More