Es interessant anar descobrint els diferents indrets, localitzacions i detalls del nostre país.

Cares Cinema Bosque

Identifiqueu qui son?

Durant la segona meitat del segle XIX hi havia un bosc, propietat de Joaquim de Prat, on s’hi feien representacions teatrals i musicals. Ara – a la Rambla del Prat, 16 – hi ha l’edifici dels multi cinemes Bosque. La façana actual incorpora les carasses que, el de tots conegut, Pau Gargallo, va esculpir el 1917 per l’antic edifici del Gran Teatre del Bosc. Les escultures representen amb una gran força expressiva els pintors PICASSO i Nonell, el periodista del Poble Català, Ramon Raventós i el mateix escultor, Gargallo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *