Barcelona està treballant en la instal·lació d’enllumenat LED habilitat amb la direcció IP (número identificador) per millorar l’eficiència energètica i gestió de l’enllumenat públic

Pla Il.luminació de Barcelona

El sistema consisteix en fanals LED equipats amb sensors de llum per regular segons alguns dels requeriments variables: la intensitat de la llum i connectivitat a la xarxa municipal de telecomunicacions.

L’enllumenat Intel·ligent és una altra aplicació vertical CIM que utilitza la xarxa WIFI de la ciutat com a mitjà per connectar els controladors de llum a l’enllumenat intel·ligent, totalment interactiu pot ajudar a reduir els costos totals de llum a la ciutat. Això es pot fer remotament a través de la web o fins i tot des d’un dispositiu mòbil com un iPad.

Aquesta instal·lació forma part del Pla Director d’Il·luminació (PDI) de Barcelona, un pla estratègic que defineix els criteris d’il·luminació de la ciutat i per tant, els sistemes de control, nivells, contrastos, uniformitats i criteris de gestió d’operacions. Aquest pla és la base del concepte d’Enllumenat Intel·ligent de la ciutat.

il.luminació intel.ligent

Aquest pla prioritza la il·luminació de les zones per a vianants per davant dels vials de circulació, millora els nivells lumínics i l’eficiència energètica, incorpora tecnologia en la gestió de l’enllumenat públic i proposa projectes específics d’il·luminació per personalitzar carrers, edificis i monuments. Incorporar tecnologia intel·ligent (detectors de presència, control punt a punt) per poder realitzar un tractament específic de les zones sensibles (pas de vianants, zones 30, proximitats a espais verds …).

El PDI BCN pivota sobre 3 eixos bàsics: pla vertical, prioritat del vianant i optimització energètica. També incorpora tecnologies que potenciïn el concepte d’enllumenat intel·ligent i la seva participació en els aplicatius de ciutat intel·ligent i intel·ligència funcional.

L’Ajuntament de Barcelona impulsa aquest Pla d’il·luminació amb l’objectiu d’establir les bases per tal que la il·luminació formi part de la ciutat, la faci bonica, l’ensenyi i permeti gaudir-ne de nit. Un projecte d’aquestes característiques no tindria sentit si no es treballa amb estreta relació amb tots els agents socials, i amb relació directa amb el paisatge i la imatge de la ciutat.

Projectes clau

Xarxa de Telecomunicacions: Una xarxa multiserveis la qual integra les diferents xarxes que ja disposa l’Ajuntament de Barcelona (Xarxa Administrativa Municipal, Xarxa WIFI Municipal, Xarxa de Control de Mobilitat Urbana, Xarxa de Control de Túnels i la Xarxa de Fibra Òptica al Districte 22@), mantenint la independència de cada una.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.