A Barcelona, tenim un sistema d’aparcament intel·ligent el qual pretén trobar solucions als problemes de trànsit típics de la ciutat com ara, trobar una plaça d’aparcament lliure.

La tecnologia al servei del ciutadà

La tecnologia al servei del ciutadà

La seva tecnologia, basada en sensors, donaria als ciutadans informació en temps real sobre els espais lliures a la ciutat, reduint així el temps que la gent dedica a buscar aparcament i millorant el trànsit.

El sistema també proveeix la ciutat d’informació sobre l’estat de les places d’aparcament per ajudar a millorar-ne la gestió i planificació, incloent un panell de control que mostri dades en temps real de l’ocupació de les places d’aparcament, així com informes històrics d’ús de les mateixes.

La idea és que, a banda d’optimitzar el procés de buscar aparcament, es disposi de més eines per fer complir les normes en casos d’incompliment o retràs en els pagaments de l’aparcament.

Com funciona?

Amb una instal·lació Wireless 802.15.4, els sensors de baix consum connecten a través d’un Gateway amb la xarxa WIFI de la ciutat.

Els sensors d’aparcament sense fils amb bateries detecten l’ocupació de la plaça d’aparcament i la durada de l’estada del vehicle en cada plaça d’aparcament, diferenciant entre la data d’arribada i la data de sortida de la plaça. Són sensors adequats per les places d’aparcament situades a l’aire lliure atès que són d’alta robustesa (resistència a la intempèrie IP67 i resistència del contenidor fins a 2050 Kg).

En el cas que els cotxes estiguin aparcats en línia (és a dir, paral·lels a la vorera) els sensors es poden col·locar a la mateixa vorera. Aquest és un aspecte important ja que simplifica molt la col·locació perquè evita haver de bellugar prèviament els cotxes (bé perquè s’avisi als ciutadans amb antelació o bé perquè es retiri el cotxe amb la grua municipal).

Els sensors mesuren de forma constant el camp electromagnètic del seu entorn i  envien les dades a una plataforma on, a través d’un sofisticat algoritme que té en compte tants les dades del sensor com les dels sensors propers o les condicions globals, les transformen en informacions referents a l’arribada o sortida de vehicles. La informació ja processada (indicador ocupació/ desocupació i temperatura del sensor) s’envia a la plataforma de sensors Sentilo de l’Ajuntament de Barcelona. Les aplicacions de negoci poden consultar les dades dels sensors.

Aquests sensors envien les dades a un concentrador (proporcionat pel proveïdor dels sensors) que recull les dades dels sensors existents en un radi de 50m. Aquest concentrador es connecta a la xarxa de telecomunicacions de l’Ajuntament a través d’una connexió de fibra òptica.

Projectes clau

WIFI: Barcelona WIFI és un servei ofert per l’Ajuntament de Barcelona que permet connectar-se a Internet a través de més de 700 punts d’accés WIFI ubicats en diversos equipaments municipals i punts de la via pública.

Sentilo: Sentilo és una plataforma de sensors de codi obert i una plataforma d’actuadors dissenyada per encaixar en l’arquitectura Smart City de qualsevol ciutat. L’objectiu de sentilo és de servir com a plataforma d’interoperabilitat de les Smart Cities evitant solucions verticals i actuant com a plataforma transversal permetent una fàcil interoperabilitat. Sentilo recull els senyals de tots els sensors connectats a la xarxa.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.